top of page
Lasiterassi 24.jpg

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty: 24.10.2023

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja, Suomen Lasiterassin (Agopro Oy:n) asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, verkkokaupan asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Agopro Oy (jäljempänä Agopro Oy tai Suomen Lasiterassi) edustaa kaikkia Suomessa toimivia toimipisteitä tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa.

1. Rekisterinpitäjä

Agopro Oy
Aputoiminimi: Suomen Lasiterassi
Viilarinkatu 3, 20320 Turku
Y-tunnus: 3141483-9
puhelin: 044 276 7595
sähköposti: toni@suomenlasiterassi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Toni Lehtonen

S-postiosoite: toni@suomenlasiterassi.fi

3. Rekisterin nimi

Agopro Oy:n asiakastietorekisteri ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja / tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Agopro Oy:n oikeutettujen etujen toteuttamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi / valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Agopro kerää ja käyttää antamiasi henkilötietoja tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisteröityjen ryhmät  

a) Henkilöllä ja/tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin asiakassuhde tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjouspyyntö, tarjous, yhteydenottopyyntö, toivoo lisätietoa Suomen Lasiterassin tuotteista joka koskee esim. tarjousta, kampanjaa tai

b) Henkilöllä ja /tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai

c) Henkilön ja/tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

 • itsesi vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot

 • etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus, työnantaja / yritys, rooli / titteli, IP-osoite

 • asiakkuuden alkamisaika

 • omistamasi / sinua kiinnostavat tuotteet

 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä:

 • Tehdyt ostokset: ostopaikka ja –päivä, ostetut tuotteet hintatietoineen, ostosten loppusumma, maksutapa, toimitusosoite, asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, puhelimitse, internetin kautta, verkkosivustovierailun yhteydessä, sähköpostilla, tapahtumissa annetut tiedot tai Agopro Oy:ssä vieraillessasi. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

9. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietosi suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Agopro Oy takaa, ettei sille annettuja henkilötietoja käytetä väärin, tuhota perusteetta, väärennetä tai muuten manipuloida, ja että tiedot eivät joudu asiattomien henkilöiden käsiin eikä niitä ilman erillistä lupaa julkaista. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain Agopron työntekijät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.

 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

Voit halutessasi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallasi pyynnöllä, joka toimitetaan sähköpostitse Suomen Lasiterassille tai henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti pyydettäessä sinulla on oltava mukana kuvallinen henkilötodistus. Agopro pidättää oikeuden pyytää tarkennuksia tarkastelupyyntöön sekä pyytää selvityksestä hallinnollisiin kuluihin perustuvan maksun siten kuin siitä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määrätään.

Jos asiakastiedoissasi on virheitä, voit esittää Agopro:lle pyynnön virheen korjaamiseksi. Verkkokauppa palveluun rekisteröitynyt asiakas voi muokata omia henkilötietojaan verkossa kirjautumalla palveluun. Verkkokauppa palvelussa asiakas pääsee tarkastelemaan sekä omia henkilötietojansa että omaa tilaus- ja tapahtumahistoriaansa.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta, Instagramilta (nyk. Meta) ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

12. Tietojen säilytysaika

Agopro pitää tarkasti huolta henkilötietojesi suojasta. Siksi asiakastietoja, jotka kerätään, käsitellään tarkasti sovellettavan ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Potentiaalisten asiakkaiden (lead) ja verkkosivuvieraiden tietoja säilytetään 3 vuotta sekä asiakkaiden tietoja 5+1 vuotta ja asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan, ellei muut Agopron lainmukaiset velvoitteet rajoita tätä.

Poikkeuksena säilytämme tarpeellisia tietoja (kuten osoitetietoja, palvelu- ja tilaustietoja) asiakasuhteenkin päätyttyä huoltopalveluiden, takuun sekä tuotevastuun hoitamiseen.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme / suoramarkkinointilistalta pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus kieltää tietojesi profilointi ja käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä Agopro Oy:lle.

Jos haluat kysyä tai kommentoida jotain Agopro:in internetsivustojen tietoturvasta, ota yhteys meidän tietosuojavastaavaan. Kirjoita viestin otsikoksi ”Tietosuojavastaava – Agopro Oy.”

15. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön. 

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Tällä sivustolla on käytössä Google Ads -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta

16. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan aika ajoin päivittää lainsäädännön muuttuessa.

Tämä rekisteri- ja tietosuojasuojaseloste on päivitetty viimeksi 21.5.2021.

bottom of page